Foto Galeri: Takim pune e Zëvendësministres së Punëve të Jashtme të RMV-së, Fatmire Isaki në Republikën e Kroacisë

Fotografi 1
Fotografi 2
Fotografi 3